Ürün Görseli
Adam John Seti
Gizli Servisler, Masonluk, Kızılderililer Tarihi ve Felsefesi
İndirimli Fiyatı:25,00 TL
Ürün Özellikleri
  • Basım Yeri:İstanbul
  • Basım Yılı:
  • Baskı:1
  • Sayfa Sayısı:950
  • Kağıt Türü:2. Hamur
  • Ebat:13,5 x 21
  • Dil:Türkçe
Ürün Kategorileri

Gizli Servisler


Dünyada istihbarat çok eski zamanlara dayanmaktadır. Genel olarak istihbarat askeri amaçlarla ortaya çıkmıştır. Tarihi kaynaklara göre en eski istihbarat teşkilâtı İtalyanlara aittir İngiliz servislerinin kökü ise 650 yıl geriye dayanmaktadır. Türk tarihindeyse ilk casusluk hareketlerine birçok kez dinlediğimiz Çinli gelinlerle yapılan evliliklerle Çinliler ve Hunlar arasında yaklaşık 1700 yıl önce rastlanmaktadır. Yıllar geçtikçe dünyada birçok devletin ortaya çıkışı siyasi ekonomik ve askeri ilişkilerin gelişmesiyle istihbarat teşkilâtlarına olan ihtiyaç artmış ve bu yapılanmalar günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Tarih boyunca istihbarat bütün devletler tarafından kullanılmış ve devlet savunmasının ilk hattı olarak düşünülmüştür. Dünya Savaşları ve sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde istihbarat kurumsallaşmış ve profesyonel bir iş olarak yürütülmüştür. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte dünyada meydana gelen belirsizlik ortamı yeni tehdit türlerinin ortaya çıkması ve bilgiye duyulan ihtiyacın artması gibi sebeplerden dolayı istihbarat servisleri kendilerini büyük bir değişimin içinde bulmuşlardır.

- İstihbarat Örgütleri Tarihi

- Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT)

- CIA (Merkezi Haber Alma Teşkilâtı)

- MOSSAD

- KGB/FSB

- GRU

- MI6

- Siber İstihbarat

Elinizdeki kitap var olduğu bilinen ilk günden bugüne kadar detaylı olarak size "İstihbarat Örgütleri"
hakkında bilgiler verecek zengin bir çalışmadır.


Masonluk

Günümüzde kimi Batı dillerinde salt "Mason" karşılığı olan sözcükler (İngilizcede "Mason" Fransızcada "maçon" Almancada "maurer") öncelikle "duvarcı" anlamına gelmektedir. Yapıcılık (inşaatçılık) mesleği ve sanatının inceliklerini bilerek uygulayan bu bağlamdaki sırları titizlikle koruyan ustalarla bu ustaların yardımcıları olarak nitelenebilecek kalfalar ve gelecekte birer kalfa olmak üzere yetiştirilen çıraklarsa "Özgür Mason" anlamına gelen bir unvan taşırlardı. Bu unvanın toplumları içinde kendilerine sağladığı birtakım ayrıcalıklardan da yararlanır yani birer "özgür insan" sayılırdı. Sadece soyluların askerlerin ve din adamlarının özgür oldukları bir toplumsal düzende bu çok önemli bir ayrıcalıktı. Özgün kaynaklarında Masonlar Masonluğu şöyle tarif ederler: "Bugünkü Masonluk Rönesans ve Reform süreçlerini izleyen Aydınlanma Çağı'nda oluşturulmuş; akılcılık bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üstyapı kurumudur." Elinizdeki kitap varolduğu bilinen ilk günden bugüne kadar detaylı olarak size Masonluk hakkında bilgiler verecek zengin bir çalışmadır.

Kızılderililer Tarihi ve Felsefesi 

Avrupa'dan gelen beyaz adam Kuzey Amerika'da boy gösterdiğinde bugünkü ABD'nin bulunduğu topraklar üzerinde yaklaşık 2.5 milyon kadar Kızılderili kabileler ve aşiretler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Kızılderililer istilacı göçmenlere mısır ve tütün yetiştirmeyi öğrettiler. Yine bu istilacılar dağlık arazide hayatta kalmayı da onlardan öğrendiler. Kıtaya gelen İngiliz tüccarlar Kızılderililerin ortaya çıkardıkları zenginlikleri başta kürk vb. gibi ürünleri satın alarak ya da bu mallara zorla el koyarak kısa sürede zenginleştiler.

Kızılderililer sömürgeci Avrupalıların vatanlarını işgal etmesine karşı direniyor topraklarından ayrılmak istemiyorlardı. Fakat kıtaya yerleşen sömürgeciler kadın-erkek çoluk-çocuk demeden Kızılderililerin çoğunu katlettiler. Hatta bir Kızılderili tutsağı ya da kafa derisini getiren herkese 40 İngiliz Sterlini verileceği ilan edildi. Bu ödül 100 İngiliz Sterlinine kadar yükseltilirken aynı zamanda kadın ve çocuk kafatası derileri için de ödülün yarısı ödeniyordu. Amerika kıtası tüm tarih boyunca insanoğlunun yaşadığı en büyük soykırım ve zulümlerden birine sahne oldu. Binlerce kilometre uzaklıktan gelen okyanusları geçip kıtayı istila eden sömürgeciler buranın tüm zenginliklerine el koymakla kalmıyor aynı zamanda yerli halkları köleleştirmeye de çalışıyorlar ve vatanını savunan esaret altına girmek istemeyen yerli halkların direnişini soykırımla durdurmaya çalışıyorlardı. Kısacası yaşanan bu Kızılderili soykırımı ve yüzlerce kabilenin kıtadan silinmesi üzerine bugünkü Amerika'nın temelleri atılmaktaydı.

"ADAM JOHN" - DİĞER ÜRÜNLER
"SİYAH BEYAZ" - DİĞER ÜRÜNLER
Kayışdağı Mah. Baykal Cad. No: 50/C1 / Ataşehir / İstanbul / Türkiye   Telefon : 0 (850) 511 13 10     
E-Posta : destek@kulturperest.com.tr
© 2018 Tüm Hakları Saklıdır